วัตถุมงคลพระเกจิอำเภอเมือง

หัวข้อ

(1/1)

[1] พระครูมงคลสมาจารย์ สุนทร มงฺคโล วัดแหลมใต้

[2] หลวงพ่อเผ็ง วัดท่าอิฐ

[3] พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) วัดเทพนิมิตร

[4] หลวงพ่อไข่ วัดแหลมใต้

[5] พระพุทธิรังษีมุนีวงศ์(ฮ้อ พฺรหฺมโชโต)

[6] หลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ

[7] พระอุปฌาย์อยู่ วัดบางปรง

[8] พระครูญาน วัดสัมปทวน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version