ทำเนียบพระเครื่องเมืองแปดริ้ว > วัตถุมงคลพระเกจิอำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต

หลวงพ่อจันทร์ วัดท่าเกวียน

(1/2) > >>

webmaster:
พระอดุลสารมุนี(หลวงพ่อจันทร์) วัดท่าเกวียนพระอดุลสารมุนี (หลวงพ่อจันทร์) วัดท่าเกวียน   
ชาตะ    ๓๐ ธันวาคม ๒๔๓๗
มรณะ   ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๑๒
พศ.๒๔๕๐   อายุ๑๔ ปี  บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดสระมะเขือ พระอาจารญ์หล้าเป็นพระอุปัชฌาย์
พศ.๒๔๕๗  อายุ ๒๑ ปี อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดท่าเกวียน
                โดย พระครูสารธรรมสุนทร  วัดจอมศรี  เป็นพระอุปฌาย์ 
                พระปลัดปา  วัดจอมมณี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                พระสมุห์ก้อย  วัดมหาเจดีย์  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พศ.๒๔๗๘  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม,เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียนและพระอุปัชฌาย์
พศ.๒๔๙๖  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ "พระอดุลสารมุนี"

ผลงาน   
       ๑. ได้จัดตั้งสำนักศาสนศึกษาวัดท่าเกวียน เปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เปิดการศึกษาบาลีวิสามัญศึกษา (บาลีมัธยม) เป็นสาขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม อำเภอสัมพันธวงศ์ พระนคร เพื่อให้ภิกษุสามเณรในเขตอำเภอพนมสารคาม และเขตที่ใกล้เคียงได้มีสถานศึกษาเช่นเดียวกับภิกษุสามเณรในเมืองหลวง
       ๒. ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น อาทิ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฎีและอุโบสถทั้งที่วัดท่าเกวียนและวัดอื่นๆ ในอำเภอพนมสารคามและอำเำภอใกล้เคียง พร้อมทั้งให้คำปรีกษาแนะนำในการก่อสร้าง
       ๓. ก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลโดยมีผู้บริจาคเงินช่วยในการก่อสร้างกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนวัดท่าเกวียนสัยอุทิศ"
       ๔. ได้เชิญชวนสาธุชนให้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนมัธยมต้นเป็นที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่เศษ และได้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลังและโรงฝึกงานอีก ๑ หลัง เรียกว่า "โรงเรียนพนมสารคาม"
       ๕. ได้เชิญชวนสาธุชนให้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนมัธยม ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ได้เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซื้อที่ดินได้ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ต่อมาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๙ ได้ซื้อเพิ่มอีก ๒ ไร่ ๙๖ ตารางวา เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นที่ดิน ๑๓ ไร่ ๙๖ ตารางวา จากนั้นได้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับอนุมัติให้เงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท และให้ชื่อโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ว่า โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งเดียวและแห่งแรกของอำเภอพนมสารคาม

สมณศักดิ์
๒๔๘๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ "พระครูอดุลคณูปถัมภ์"
๒๔๙๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๒๔๙๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระอดุลสารมุนี"

สิริอายุรวม ๗๖ปี พรรษา ๕๕


ขอขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือพระเครื่องเมืองพนม  โดย  อาจารย์บุญเรือง วิลาราช
และ จากเวปไซด์ชุมชนพนมสารคาม  www.musiumphanom.ac.th

piya:
หลวงพ่อจันทร์ เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน พ.ศ. 2497 วัดท่าเกวียน

หลวงพ่อจันทร์ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ. 2497 วัดท่าเกวียน

ยากูซ่า:
หลวงพ่อจันทร์ พระกริ่งพุทธวิชิตมาร เนื้อทองคำ พ.ศ. 2514

ขอขอบคุณ คุณเกียรติศักดิ์ งามทรัพย์มณี ผู้อุปการคุณเอื้อเฟื้อภาพ

หลวงพ่อจันทร์ พระกริ่งพุทธวิชิตมาร เนื้อนวโลหะ พ.ศ. 2514หลวงพ่อจันทร์ พระชัยพุทธวิชิตมาร เนื้อทองคำ พ.ศ. 2514

ขอขอบคุณ คุณเกียรติศักดิ์ งามทรัพย์มณี ผู้อุปการคุณเอื้อเฟื้อภาพ

หลวงพ่อจันทร์ พระชัยพุทธวิชิตมาร เนื้อนวโลหะ พ.ศ. 2514ยากูซ่า:
หลวงพ่อจันทร์ เหรียญเงินลงยาหน้าทอง พ.ศ. 2514ขอบคุณคุณจิ้ก ปจ. และ อ.อ้วน บ้านโพธิ์ เจ้าของเหรียญครับหลวงพ่อจันทร์ เหรียญเงินลงยาหน้าเงิน พ.ศ. 2514
ขอบคุณคุณจิ้ก ปจ. และ อ.อ้วน บ้านโพธิ์ เจ้าของเหรียญครับ

webmaster:
หลวงพ่อจันทร์ เหรียญรูปไข่เนื้อเงิน พ.ศ. 2514

หลวงพ่อจันทร์ เหรียญรูปไข่เนื้อนวะ พ.ศ. 2514

หลวงพ่อจันทร์ เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดง พ.ศ.2514นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version