ทำเนียบพระเครื่องเมืองแปดริ้ว > วัตถุมงคลพระเกจิอำเภอบางคล้าและกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

พระครูสุตาลงกต ต่วน แพน้อย

(1/1)

webmaster:
              พระครูสุตาลงกต หรือ ต่วน แพน้อย เป็นบุตรของนายเรื่อง นางพวง แพน้อย เกิดวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ณ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๑ ปี มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๐๙

                    พระครูสุตาลงกต เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างพระอุโบสถวัดโพธิ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ และสร้างโรงเรียนเทศบางวัดโพธิ์ โรงเรียนมัธยมบางคล้า ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร (เป็นโรงเรียนเอกชนของนายวินท์ ตะเภาทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายเจตน์ ธนวัฒน์ ) และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า (พลตรีบุญสืบ คชรัตน์) ก็จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุตุบำรุงพิทยาคารนี้ด้วย

            นอกจากด้านศาสนาและด้านการศึกษาแล้ว พระครูสุตาลงกตยังมีความเมตตาต่อบรรดาสัตว์บริเวณวัด จะเห็นได้จากค้างคาวแม่ไห่ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้รอบๆ วัด ทำให้วัดโพธิ์บางคล้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของคนต่างถิ่น เรื่องแปลกเกี่ยวกับค้างคาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่มีการฝังลูกนิมิต ปรากฏว่าค้างคาวได้บินไปจากวัดนานถึง ๗ วัน เมื่องานเสร็จแล้ว ค้างคาวจึงบินกลับมาอาศัยอยู่ดังเดิม และเมื่อพระครูสุตาลงกต มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ค้างคาวได้ตกลงมาตายเป็นจำนวนมากมายราวกับค้างคาวสามารถรับรู้ได้ ปัจจุบันวัดโพธิ์ยังมีค้างคาวอาศัยอยู่มากเป็นสิ่งดึงดูดให้คนไปเที่ยวอยู่เสมอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version